Personvernerklæring for Lange Lyche Teknisk AS

Dine data er trygge hos oss. Vi behandler kun personopplysninger du selv har gitt fra deg ved inngåelse av et kunde- eller leverandørforhold med oss.

Vi har inngått nødvendige avtaler med leverandører av våre administrative system for beskyttelse av personopplysninger. Opplysningene vi behandler er kontaktinformasjon til deg som leverandør eller kunde. Våre kontaktlister oppdateres jevnlig og slettes der leverandør- eller kundeforholdet er opphørt. Personopplysningene benyttes bare for å oppfylle et inngått avtaleforhold med kunde og leverandør.