Vi bringer nye leverandører og ideer til papirindustrien.


Jakt på ny teknologi skal gjøre hverdagen lettere for papirprodusenter. Lange Lyche har eksistert siden 1931, og satser effektivt på eksisterende og nye agenturer for å bidra til fortsatt produktivitetsøkning på papirmaskinene. Vi satser på forbruksartikler som: bekledning, belegg, samt spesialteknologi. Vi kan også levere komplette nye papirmaskiner.

Ta kontakt med oss i dag